Sila myšlienky

Sila myšlienky

Myšlienky sú energia. Platí, že každá myšlienka, ktorú si myslíme, sa zachytáva v priestore a stáva sa súčasťou našej reality. Každá jedna vyslaná myšlienka sa stáva reálnou a má nejakú pôsobnosť, aj keď sa nám môže zdať, že len nepatrnú.

Krásne o tom pojednáva motýlí efekt alebo efekt motýlích krídiel. “Tá je súčasťou teórie chaosu (ktorá je časťou matematiky a fyziky) a hovorí, že mávnutie motýlích krídiel vyvolá len nepatrné zmeny v atmosfére, ktoré ale v priebehu času môžu viesť až k tak dramatickým zmenám, ako je výskyt tornád. Mávnutie krídiel motýľa tak predstavuje len malú zmenu počiatočných podmienok systému, ktorá ale spôsobí reťaz udalostí vedúcich k rozsiahlym javom, ako sú tornáda. Keby motýľ krídlami nemávol, trajektória systému by mohla byť úplne iná.”

V tomto článku sa chcem zamerať na vplyv myšlienok na naše vzťahy s ostatnými. Ak si niekto o tebe niečo myslí, a teda vyšle smerom k tebe nejakú myšlienku, tá sa zachytáva v tvojom energetickom poli (rovnako aj v jeho) a začína pôsobiť. Jej pôsobenie môže byť napríklad vyvolanie nejakých emócií. Čím je intenzita a sila myšlienky väčšia, tým väčšie sú aj jej dôsledky, napr. pritiahnutie si nejakej udalosti, veci, situácie, konania… Platí teda, že niektoré myšlienky sú silnejšie, iné slabšie v závislosti od intenzity (sily – emočné podfarbenie myšlienky – hnev, úprimná láska…) a opakovania danej myšlienky.

„Sila ľudskej mysle nie je obmedzená. Čím je koncentrovanejšia, tým viac energie sa dostane na jeden bod.“

Swami Vivekananda

Všetky tieto myšlienky máme možnosť zachytiť. Ako? Prostredníctvom pocitov, ale aj prostredníctvom jednoduchého poznania (myšlienok), snov… Ak si dostatočne pozorný, tak si môžeš všimnúť, že niekedy proste vieš, aké sú skutočné myšlienky nejakej osoby, nech je hocijako dobrým hercom a nech sa navonok akokoľvek dobre pretvaruje. Ty poznáš jeho skutočnú mienku, či už o tebe, o situácií, v ktorej ste a pod. Plus by som spomenul ešte aj nevedomé signály, ktoré osoba pri komunikácií smerom k tebe vysiela a ktoré si možno ani neuvedomuješ, no tvoje podvedomie ich všetky zachytáva. Následne sa ti tieto zachytené „fakty“ a informácie môžu z povedomia vynárať počas snenia. Ty sa zobudíš zo sna, v ktorom ti osoba, ktorú poznáš spravila niečo, čo v tebe vyvolalo nepríjemné pocity a spomenieš si, že reálne by aj na podobnú vec mala dôvod, pretože sa skoro podobná vec stala aj v minulosti – v „realite“. Netvrdím, že to je tak s každým snom, ale je to tiež jedna z variant spracovania týchto informácií z podvedomia 😊 Treba byť pozorný a tvoje vnútro ťa nasmeruje a budeš vedieť medzi takýmito vecami rozlišovať sám…

Mali by sme si dávať väčší pozor na to, čo si myslíme a aké priania vysielame do vesmíru. Všetko sa to totiž zhmotňuje. Rovnako by sme si mali dávať pozor, čo si myslíme o druhých, pretože svojimi myšlienkami môžeme nevedome útočiť na druhých, no tým pádom útočíme aj na seba, pretože všetky myšlienky sa nám zrkadlia. Nevravím, že by sme sa teraz mali neustále kontrolovať a vytvárať silené a falošné myšlienky, ktoré budú pod povrchom odporovať tomu, čo si naozaj myslíme. Nie, to by spôsobilo podobné škody… Stačí, ak si budeme vedome všímať, aké myšlienky si nosíme dennodenne v hlavách a nehodnotiť ich. Len ich nechajme plynúť a vnímajme ich. Neodsudzujme sa preto, ak z času na čas vyšleme na niekoho hanlivé slová, nakydáme naňho negatívnu energiu a pod. Je to zatiaľ pre nás normálne, nenaučili nás inak. Je to v poriadku. Len si uvedomme toto konanie, či už počas neho alebo po ňom a dôkladne si ho rozanalyzujme. Tým sa začne meniť náš pohľad na svet a rovnako sa zmení aj kvalita nášho vedomia. Postupne si budeme všímať naše výpady a skôr či neskôr ich budeme schopní zachytiť ešte pred tým, ako tú zlú energiu v sebe (nepokoj, hnev…) vyšleme na druhého a tým sa jej zbavíme. Nikdy sa jej však nezbavíme úplne, ona koluje ďalej a nakoniec sa k nám vráti. Energia sa nemôže nikdy zničiť, ale sa premieňa z jednej formy na inú. Naučme sa preto, ako ju transformovať a neprenášať zlú energiu na druhých. Neškoďme svojmu okoliu, pretože tým škodíme samy sebe. Ak budeme bdelí a začneme na sebe pracovať, budeme môcť samy rozhodnúť, aké myšlienky chceme živiť, pretože si budeme vedomí aj ich dopadu na naše životy.

Christopher Danis

Related Posts

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

Príbeh o rybárovi.

Príbeh o rybárovi.

O kvete v našom vnútri.

O kvete v našom vnútri.

Príbeh o pravde a lži.

Príbeh o pravde a lži.

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Myšlienka dňa

Nechaj sa unášať vetrom, nikdy nevieš, kam ťa zaveje.

Archives

Recent Posts