Svet, v ktorom sme šťastní

Svet, v ktorom sme šťastní

Ako vyzerá svet, v ktorom sme všetci šťastní?
Najmä ty, pretože ty sme všetci.

Opíš ho vo svojich myšlienkach

Začni a

Zažni svetlo lásky v sebe


Je to svet, kde sme všetci bohatí?
A či nemáme vrásky?

Poď začni

Nehanbi sa za nič

Vytvorme spolu svet plný lásky


Svet, v ktorom sa všetci spolu smejeme

Hráme športy

Nezáleží na tom, kto je lepší a kto horší

Dôležitý je ten pocit

Tak už poď, vytvoríme spolu svet svetla plný


Rodiny, v ktorom vnímame pocity druhých

Načúvame bratom a sestrám

Akceptujeme konania rodičov

Vidíme hlbšie súvislosti

Všetci sme jedno, nik neškodí druhému vedome

Smelo do toho, vytvorme svet krásnych súvislostí


Život, v ktorom prijímame seba

Nik nie je lepší, ani horší okrem teba

Rozum maľuje tieto maľby, aká to beda

Krása to, prijímame i teba

Si našou súčasťou predsa

Poď do toho s nami

 Vytvoríme spolu kúsok neba


Smiechu hojnosť zo srdca

Úprimná láska

Úsmev v tvári

Oči žiariace šťastím,

Nič nás nekvári

Ležiac v tráve, držiac sa za ruky

Sledujeme hviezdnu oblohu nad nami

Pokoj na duši

Áno, už ho vidím

Svet plný harmónie

Žijem v ňom už teraz

Ďakujem Ti Bože

Christopher Danis

Related Posts

Vo svetle sviečky.

Vo svetle sviečky.

Ligot v tvojich očiach

Ligot v tvojich očiach

Vášeň a Cit

Vášeň a Cit

Motýľ

Motýľ

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Myšlienka dňa

Nechaj sa unášať vetrom, nikdy nevieš, kam ťa zaveje.

Archives

Recent Posts