Nech sa stane, čo sa má stať.

Nech sa stane, čo sa má stať.

Každý z nás v živote po niečom túži, každý z nás chce niečo dosiahnuť. Niektoré naše túžby sú silnejšie, iné zase menej. Stanovujeme si ciele, plánujeme, konáme, v mysli neustále rozjímame nad tým, kedy a ako daný cieľ konečne dosiahneme, kedy sa ho dotkneme… Máme tendenciu sa na naše najsilnejšie túžby upínať až príliš. Naše chcenie je niekedy tak silné, až sa náš rozum snaží mať všetko, čo sa tohto cieľa týka, úplne pod kontrolou. Chceme určiť kedy, kde a ako sa presne náš cieľ naplní, ako sa k nemu dostaneme… Avšak nie je všetko v našich rukách. Sú veci, na ktoré z nášho uhľa pohľadu, z nášho súčasného stavu vedomia, zatiaľ nemáme dosah…

My určujeme kam smerujeme našu pozornosť, čomu venujeme náš čas, čo robíme preto, aby sme naše sny naplnili… Ostatné je už v rukách samotnej Prozreteľnosti. Nenechajme sa príliš strhnúť túžbou po niečom (z hľadiska rozumu, ega) do takej miery, že my budeme chcieť rozhodovať o niečom, na čo nemáme dosah. My neurčujeme kde, ako a kedy presne sa dopracujeme k našim cieľom. Život je celok, je to nekonečné univerzum a my sme len čiara v piesku. Pozeráme sa naň cez kľúčovú dierku a vidíme istú jeho časť. Je to náš uhol pohľadu, je to naša víza života. Niekedy proste ešte nechápeme všetky súvislosti, to si musíme priznať a s pokorou i naďalej robiť naše malé kroky smerom k nášmu cieľu, s vierou, že sa k nemu aj dopracujeme, pretože to tak byť má.

Náš cieľ by mal byť pre nás viditeľný, mal by byť niečo ako vrchol hory, na ktorý vidíme z diaľavy. Cestičky vedúce k tomuto vrchu sa nám postupne odhaľujú až potom, čo urobíme prvý krok. Vrch je konečná zastávka, kam sa chceme dostať a motivuje nás. Naše súčasné myšlienky, rozhodnutia, činy a kroky sú tým prostriedkom, ktoré nás tam dostanú. Netlačme príliš na pílu a majme vieru vo Vyššiu moc, ktorá určuje tie malé detaily (či spŕchne, či sa odkloníme z našej cesty…), na ktoré my samy úplný dosah nemáme, resp. ich zatiaľ nedokážeme vedome vidieť a pochopiť.

Viera. Pokora. Trpezlivosť. Vytrvalosť. Láska.

Ak niečo chceme a ani po dlhej dobe sa k nám daná vec ešte nedostala (resp. my k nej), mali by sme si položiť nasledovné otázky:

  • Snažím sa dostatočne? Smerujú moje myšlienky k danému cieľu? Robím potrebné kroky a činy, aby som sa k tomu cieľu dostal? Robím preto všetko, čo je v mojich silách?
  • Nevytváram v sebe bloky? Umožňujem sebe, aby som uskutočnil svoje sny? Vytváram vo svojom živote priestor pre naplnenie mojich cieľov?
  • Nesnažím sa až príliš? Nepripútavam sa priveľmi na cieľ samotný s vidinou úspechu vo vonkajšom svete? Nechávam voľný priebeh udalostiam v mojom živote alebo túžim mať všetko pod kontrolou?
  • Je to naozaj to, po čom JA túžim? Som k sebe úprimný v tomto smere?

Rovnako tak je aj možné, že ešte nenastal ten pravý čas na to, aby sme to niečo dosiahli. Možno ešte nie sme pripravený, ešte sme nepochopili určité lekcie v našom živote, ešte možno nie sme tými, ktorými máme byť na to, aby sme to niečo mohli mať…

Nechajme Život plynúť. Rešpektujme zákony Vesmíru, jeho pravidlá a nechcime zasahovať tam, kde nemáme. Nemôžeme vedieť, čo presne má pre nás Život prichystané. Život je o prekvapeniach, nemá byť len plánovaným výplodom našej mysle. Nechajme sa prekvapiť a prijmime fakt, že Život je celok. Všetko to dobré aj zlé je jeho súčasťou, všetky tie problémy i riešenia sú dve strany tej istej mince a my máme byť na hrane tej mince. Majme naše ciele, naše sny, neustále pred sebou, myslime na ne, konajme správne, no rovnako tak i rešpektujme Božský řád, Božské načasovanie. Všetko sa deje v ten pravý čas. Každý život je Dobrý život.

Christopher Danis

Related Posts

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

Príbeh o rybárovi.

Príbeh o rybárovi.

O kvete v našom vnútri.

O kvete v našom vnútri.

Príbeh o pravde a lži.

Príbeh o pravde a lži.

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Myšlienka dňa

Nechaj sa unášať vetrom, nikdy nevieš, kam ťa zaveje.

Archives

Recent Posts