Nechaj to plynúť.

Nechaj to plynúť.

Neodporuj tomu, čo sa práve teraz, v tomto momente deje. Prijmi to, čo je. Prijať to, čo je však neznamená, že sa musíš stať súčasťou toho, s čím nesúhlasíš a že to musíš podporovať. Nie. Znamená to jednoducho a prosto plne prijímať skutočnosť takú, aká je, nehľadiac na to, čo si o tom myslíš. Ostať vo svojom strede a teda v plnej prítomnosti znamená neprikloniť sa ani na jednu stranu – ani na stranu odporu ani na stranu podpory a zároveň byť bdelý, vedome sa rozhodovať a brať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, činy, myšlienky a za svoj život celkovo. Ak niečomu venujeme pozornosť, hocijakú, tak tomu dávame energiu. Živíme to.

Život je však o rozhodovaní a o voľbe toho, čo my považujeme za správne. V praktickom živote sa neustále musíme rozhodovať a vybrať si jednu z dvoch (alebo viacerých) možností. To je v poriadku, tak to je a tak to má byť. Dôležité je, aby som vyberal naozaj JA, podľa toho, čo JA chcem. Nie podľa toho, čo si myslím, že je správne, čo si myslím, že by som mal, čo by chceli ostatní, aby som zvolil… Čo v takomto prípade? Ako si vybrať? Voľ a reaguj tak, ako v danom momente cítiš, že je správne, bez ohľadu na to, čo si o danej situácií namýšľaš (domnienky, cudzie príbehy…) , bez ohľadu na to, čo ti druhý nahovorili, že je správne (to je ICH pohľad na svet, ich rozhodnutia, ICH myšlienky…)… Ak sa stane, že sa ti podľa tvojho neskoršieho úsudku bude zdať, že si sa rozhodol nesprávne, nevadí. Dostávaš šancu zobrať si z danej situácie ponaučenie. Môžeš rozanalyzovať danú skúsenosť a položiť si otázky, ktoré povedú tvojho ducha k pochopeniu a k nájdeniu tej správnej cesty pre TEBA (Prečo som reagoval tak, ako som reagoval? Čo ma k tomu viedlo? Ako som sa cítil? Čo si o tom myslím teraz? Ako by som chcel v podobných situáciách reagovať najbližšie? Ako to môžem zmeniť? a pod.) Ak vykonáš rozhodnutie, ktoré neskôr budeš považovať, že bolo správne a v súlade s tebou, rovnako rozanalyzuj daný moment a využi šancu na zlepšenie.

Všetko zlé, čo sa nám v živote deje, nám dáva šancu na zmenu. Nič nie je správne ani nesprávne. Všetko nás vedie k tomu, aby sme žili Dobrý život.

“Myslíš si, že by sa v tak dokonale-nedokonalom systéme zvanom Život, diali veci, ktoré by sa diať nemali? Myslíš, že by to tak nebolo, keby to tak nemalo byť?”

Christopher Danis

Related Posts

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

Príbeh o rybárovi.

Príbeh o rybárovi.

O kvete v našom vnútri.

O kvete v našom vnútri.

Príbeh o pravde a lži.

Príbeh o pravde a lži.

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Myšlienka dňa

Nechaj sa unášať vetrom, nikdy nevieš, kam ťa zaveje.

Archives

Recent Posts