Vesmír k tebe prehovára.

Vesmír k tebe prehovára.

“Počujem ako tvoje srdce plače. Vidím ako tvoja duša hľadá. Poznám tvoju hlbokú túžbu po Pravde. Voláš po nej v bolesti i v radosti. Nekonečne dlho Ma úpenlivo prosíš : Ukáž sa mi. Zjav sa mi. Chcem porozumieť.

Teraz tak činím. Prihováram sa ti myšlienkami takými zreteľnými, že ich nemôžeš nepochopiť. Jazykom takým jednoduchým, že ťa nemôže zmiasť. Slovami takými priamočiarymi, že sa nemôžeš stratiť v ich nejednoznačnosti.

Len smelo do toho. Opýtaj sa ma čokoľvek. Vskutku na čokoľvek. Všetko ti zodpoviem. Mám pritom naporúdzi celý vesmír. Rozhliadni sa okolo seba, táto kniha nie je Mojim jediným nástrojom. Môžeš v nej nájsť odpoveď na jedinú otázku a potom ju zavrieť. Zostaň však v strehu. Dívaj sa.

Načúvaj. Všímaj si…

Slová piesne, ktorú vzápätí započuješ. Informácie z novinového článku, ktorý budeš čítať. Pointu filmu, ktorý si najbližšie pozrieš v kine. Náhodnú poznámku osoby, ktorú práve stretneš. Alebo šepot rieky, oceánu, či vánku, ktorý ti pohladí uši – to všetko sú Moje nástroje. Sú to spôsoby, akými sa ti prihováram. Sú to cesty, ktoré ťa privedú ku Mne. Porozprávam sa s tebou, ak mi budeš načúvať. Navštívim ťa, ak Ma pozveš. Ukážem ti, že som neustále v tvojej prítomnosti, už od počiatku. V akejkoľvek forme. Na večné veky.”

Text je prepisom z knihy N.D.Walsch : Rozhovory s Bohom I. 2013, Citadella, Slovak edition, str. 81,82.

Christopher Danis

Related Posts

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

“Ja sa nebojím smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?”

Príbeh o rybárovi.

Príbeh o rybárovi.

O kvete v našom vnútri.

O kvete v našom vnútri.

Príbeh o pravde a lži.

Príbeh o pravde a lži.

No Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Myšlienka dňa

Nechaj sa unášať vetrom, nikdy nevieš, kam ťa zaveje.

Archives

Recent Posts